DESIGN OG STRATEGI

Webdesign og webstrategi er viktig for å bygge opp og forsterke din identitet og merkevare. Legg til rette for gode brukeropplevelser på ditt nettsted!

I alle våre løsninger har du stor frihet til å bestemme hvordan websiden din skal se ut og fungere. Du kan få din lokale designleverandør til å utarbeide webdesign og webstrategi for ditt nettsted, eller du kan snakke med en av våre dyktige forhandlere på dette feltet.

WEBDESIGN

Et nettsted er et viktig utstillingsvindu for bedrifter. Den er en informasjonskanal så vel som et profilbærende og profilbyggende element i markedskommunikasjonen. Gjennomført design i tråd med profilprogrammet, og i kombinasjon med enkel manøvrerbarhet, er avgjørende for at nettstedet skal bli godt mottatt.

Vi deler webdesign inn i tre hoveddeler:

Interaksjonsdesign

Innenfor webdesign og webutvikling handler det i større grad om å legge fundamentet for brukervennlige og effektive webløsninger for brukerne. Et godt og hensiktsmessig verktøy for å lykkes med dette er bruk av interaksjonsdesign. Interaksjonsdesign er en arbeidsmetode for å bestemme hvordan løsningen skal utformes(teknologi), hvilke elementer som skal benyttes(innhold) og hvor de skal plasseres(design). Én interaksjonsdesign avgjør sidens navigasjon (menyer), hvilke elementer som skal med i løsningen, størrelse og plassering.

Informasjonsdesign

Informasjonsdesign handler om å samle sammen og planlegge informasjonen som skal publiseres. Utarbeidelse av informasjon baserer seg i stor grad av interaksjonsdesignet til nettstedet.

Layout

Nettsidens utseende må ta utgangspunkt i interaksjons- og informasjonsdesignet. Når vi lager layout gjør man valg av visuelle virkemidler som farger, fonter, bilder etc. som skal hjelpe brukeren til å orientere seg på siden. Layouten bør ha en tydelig sammenheng med bedriftens øvrige profilprogram.

WEBSTRATEGI

Det er viktig å tenke gjennom hva du ønsker med nettsatsningen, og hva som skal få brukeren til å besøke akkurat deg. Vi har kompetanse til å hjelpe deg på veien til et suksessfylt nettsted, noe som innbærer å få utarbeidet et godt interaksjonsdesign og et relevant innhold.
De mest vellykkede nettstedene er de som har forankring i bedriftens øvrige strategier, spiller sammen med bedriftens øvrige medietiltak og har et klart konsept. Du bør tenke gjennom følgende før du starter:

Målsetting - Hva er hensikten med nettstedet?

Målene med et nettsted henger ofte sammen med bedriftens overordnede målsetting og forretningsvirksomhet. Samtidig kan og bør det knytte seg mer konkrete mål spesielt til websiden. Det kan være å distribuere informasjon om produkter, ta imot påmeldinger, avlaste callsenter/ ekspedisjon, selge varer eller tjenester direkte, rekruttere medlemmer, informere presse eller gi selskapsinformasjon til investorer - ofte vil man ha en kombinasjon av flere målsettinger.

Konsept- Hvordan skal webmediet benyttes til å oppnå disse målene?

Et web-konsept forteller deg hvordan du skal benytte web som medium til å nå de målene du har for nettsatsningen.

Det er greit å ha et spisset webkonsept, der man avdekker skjæringspunktet mellom bedriftens mål og brukerens behov.

Målgruppe - Hvem retter nettstedet seg mot?

Du trenger å kartlegge hvilke(n) målgruppe(r) nettstedet skal rette seg mot. Her kan det være nyttig å ha brukerundersøkelser som grunnlag. Nettstedets utforming vil være avhengig av målgruppe relaterte parametre som kjønn, alder, geografi, interessefelt, arbeidsstilling, bransjeerfaring etc.

Budskap - Hva skal man kommunisere til målgruppen?

Hva ønsker du egentlig å fortelle målgruppen?
Det er viktig å klare å formidle nøyaktig hva nettstedet handler om og å være bevist på hvilket hovedbudskap som kommuniseres til brukeren. Brukeren burde umiddelbart forstår konseptet når han kommer inn på ditt nettsted.

Konkurransefortrinn - Hva skal få målgruppen til å komme til ditt nettsted fremfor konkurrentenes dine?

Fortinnsinnhold kan være mange ting:

Her er noen konkrete eksempler på fortrinnsinnhold: